Apunts

Per descarregar els arxius haureu d'introduïr la contrasenya que utilitzeu per entrar a la sessió d'usuari dels ordinadors de classe. En cas de no funcionar, la contrasenya és la propia dels cicles formatius de grau mig.

Mòdul 1: Tractament de textos

En aquest link pots trobar un arxiu comprimit en zip on hi veuràs les unitats didàctiques i continguts d'aquest mòdul junt amb activitats. Aquests continguts són de la página oficial del Ministeri d'Educació.

Continguts del Mòdul 1 de Tractament de Textos.zip

M1-UF1: Equips i programari de textos
 1. Compressió i formats.pdf  
 2. Cerques complexes en Google.pdf
 3. Seqüències de teclat per Mac OSX.pdf
 4. Unidats de mida d'arxius digitals
 5. Manteniment bàsic del PC
 6. Bàsic Internet
 7. Components
 8. Tipus de software
 9. Virus

...........................................................................................
M1-UF2: Digitalització de textos

 1. Mecanografia - presentació powerpoint
 2. Ús de tecles
 3. Esquema de teclat
 4. Funcionament OCR
...........................................................................................
M1-UF3: Tractament digital de textos 
 1. Manual Indesign CS6
 2. Espai de treball en Indesign CS4.pdf
 3. Classificació tipus segons L. Blackwell.swf
 4. Classificació fonts.pdf
 5. Partes del tipo.swf
 6. Estilos.swf
 7. Color-lectura.swf
 8. Tipografia-bases.pdf
 9. Glossari bàsic de maquetació.pdf 
 10. Unitats de mesura.pdf
 11. Funcionament del Tipòmetre.pdf
 12. Tipòmetre.pdf
 13. Diferencia entre TTF y Open Type.pdf
 14. Consells tipogràfics.pdf
 15. Tipografia-compaginació.pdf 
 16. Parts d'un llibre.pdf
 17. Parts d'una revista y d'un diari.pdf
 18. Normes de citació bibliogràfica.pdf
 19. Diagramacions bàsiques-imposició.pdf
 20. Disseny de retícules.pdf
 21. Dissenyar i maquetar un llibre amb Indesign o Quark.pdf
 22. Abans de començar a maquetar.pdf 
 23. Mini-guia disseny revista.pdf
 24. Vocabulari periòdic.pdf
 25. Colors Pantone.pdf
 26. Periodic Table of Typefaces.pdf
 27. Traçats de retall - consells.pdf
...........................................................................................
 M1-UF4: Aplicació de normes de correcció
 1. Correcció de text.pdf
 2. Correcció de galeradas-apunts.pdf
 3. Signos corrección ortotipográfica.pdf
_____________________________________________

Mòdul 2: Tractament d'imatges mapa bits

M2-UF2: Obtenció d'imatges digitals
 1. Teoria del color Llibre tractament d'imatges 
 2. Teoria del color.pdf Apunts
 3. Color RGB i CMYK.pdf
 4. Apunts de tractament d'imatges.pdf
 5. Formats d'arixu per imatges.pdf
 6. Eliminar soroll digital
 7. Modes de color
 8. Càmares digitals.pdf
 9. Fonaments de fotografia.pdf
 10. Partes de una càmera digital compacta.pdf
 11. Escáneres.pdf
 12. Monitores.pdf
...........................................................................................
M2-UF3 Ajust tonal i dimensional de les imatges
 1. Manual Photoshop CS5
 2. Manual y Ejercicios Photoshop CS - Parte 1
 3. Manual y Ejercicios Photoshop CS - Parte 2
...........................................................................................
...........................................................................................
M2-UF5: Obtenció de proves de color 
 1. Liniòmetre.pdf 
 2. Preparar per imprenta.pdf  
 3. Exemples d'angulatures i muaré.pdf
 4. Trapping.pdf 
 5. Relatiu colorimètric i perceptual.pdf
 6. Monitors.pdf
______________________________________________
FOL (Formació i Orientació Laboral)

Tant el temari com els seus continguts els podeu trobar a la web oficial de l'Xtec. cat.

http://www.xtec.cat/monografics/neumatica/ciclesf1/interfaz/fol.htm

______________________________________________
Altres apunts complementaris:
 1. Arxius DCS-1.pdf
 2. Enquadernació.pdf
 3. Bibliografia.pdf
 4. Webs sobre arts gràfiques.pdf